Els treballs de pintura i guix són la pedra angular de l’etapa dels acabats en construcció, tant de les superfícies exteriors dels edificis com de les interiors.

La feina de l’expert en tasques de pintura i enguixat és deixar la superfície de les parets, sostres, façanes i altres completament homogènia. Un resultat absolutament perfecte s’aconsegueix després de l’etapa del polit final, ja sigui manual o mecànic.

Alhora el pintor treballa sobre les superfícies ja adreçades o enguixades (tot i que es permet la pintada de determinats materials sense adreçat previ). A més a més de la feina amb barreges de la pintura de fons i coloració, el pintor està especialitzat en l’aplicació de paper de decoració per a parets, feines d’enrajolat i treballs de cobriment de parets amb escaiola decorativa.

A l’empresa Stroymont S.L. donem feina a especialistes altament qualificats en feines de pintura i guix. Aquests especialistes del seu camp són els que garanteixen un resultat excel·lent, tant si treballen individualment com si ho fan en equip.