No importa si vostè obre una nova botiga o vol reformar la seva botiga antiga. En qualsevol cas, el resultat ha de ser un espai comercial atractiu pels seus clients que destaqui de manera excepcional per sobre dels seus competidors. A l’hora de realitzar les obres i donar forma a un interior reconeixible i de prestigi cal emprar només materials de la millor qualitat. Quan es realitza una reforma cosmètica, generalment es substitueixen o es renoven les superfícies o es replanteja la distribució parcialment per mitjà d’envans de diferents materials. Aquesta mena d’obra, senzilla a primera vista, pot transformar del tot la seva botiga. Si l’objectiu és dur a terme una gran reforma, això implica generalment un replantejament total, la substitució del cablatge i les canonades, un acabat de construcció i, de vegades, acords amb els organismes encarregats de la supervisió de les obres.